quinta-feira, 19 de abril de 2007

Police

Alguna vegada he parlat de la poli al Brasil, però només de passada. Com que veig un fotimer de polis diferents, intentaré resumir com va muntat el sistema.

Hi ha tres nivells de policia, la policia Federal (on hi ha la policia federal rodoviária -com la guàrdia civil de trànsit- i la policia Federal Ferroviaria), la policia Militar i la Policia Civil.

La policia Militar i Civil estan sota control dels Estats, pel que varien en les seves funcions, tot i que la policia militar porta a terme accions "preventives" ide control de l'ordre públic, mentre que la policia Civil porta a terme tasques d'investigació i de detectiu. La policia militar no esta sota el control del Ministeri de Defensa, que ja té la seva pròpia policia, la de l'exèrcit, la de marina i la d'aviació.

Apart hi ha la Força Nacional de Segurança, que no sé exactament on s'ubica però la va crear Lula i esta formada pels millors agents de cada estat, així en plan GEOS i actua quan el president ho demana.

A nivell municipal hi ha guàrdia urbana i també guàrdies de seguretat privats, etc.

A Sao Paulo hi ha els següents grups:

Denarc (departament de narcotràfic)
Detran (departament de tránsit)
Garra (grup armat de repressió a robatoris i assalts)
Polícia Científica
Polícia Civil dins de la policia civil hi trobem els GOE o grup d'operacions especials, que son la força d'elit de la policia civil i van amb unes suv's negres en plan SWAT. A Sao Paulo son uns 200.
Polícia Militar dins de la policia Militar hi ha grups especials com el de Batalhão de Choque (per a vagues i manifes) i el de missions especials i també unitat interna d'investigació i serveis d'investigació, pel que al final crec que se sobreposa en funcions a la policia Civil. Actualment son uns 130.000 i son la major força policial del país (wikipedia)

Nenhum comentário: